Publikation

Coincident cervical rheumatoid arthritis and CPP-D associated crowned dens syndrome

Wissenschaftlicher Artikel/Review - 12.11.2020

Bereiche
PubMed
DOI

Zitation
Haller C, Dietrich T, Neumann T. Coincident cervical rheumatoid arthritis and CPP-D associated crowned dens syndrome. Rheumatology (Oxford) 2020
Art
Wissenschaftlicher Artikel/Review (Englisch)
Zeitschrift
Rheumatology (Oxford) 2020
Veröffentlichungsdatum
12.11.2020
eISSN (Online)
1462-0332
Kurzbeschreibung/Zielsetzung