Projekt

APD334-206 Etrasimod

Abgeschlossen · 2020 bis 2022

Art
Klinische Forschung
Reichweite
Multizentrisch, KSSG als teilnehmendes Zentrum
Bereiche
Status
Abgeschlossen
Start
2020
Ende
2022
Finanzierungsart
Industrie
Kurzbeschreibung/Zielsetzung

A Phase 2 Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study to Assess
the Safety and Efficacy of Etrasimod in Adult Subjects with Eosinophilic
Esophagitis